Město Ostrava nakoupilo požární hlásiče

Město Ostrava nakoupilo po dohodě s městskými obvody do obecních bytů požární hlásiče a detektory oxidu uhelnatého (CO). Zhruba 4,5 tisíce hlásičů a detektorů si převzaly zapojené obvody a v nejbližších dnech zahájí jejich postupnou instalaci. Jedná se o 2799 hlásičů požáru a 1682 detektorů CO. V tuto chvíli jde o první vlnu a záměrem města je dostat hlásiče do všech cca 13 tisíc bytů. Startuje tak akce, která svým rozsahem nemá v České republice obdoby. 

Detektory budou v první vlně nainstalovány do obecních bytů ve 14 obvodech. Nejvíce hlásičů požáru bude nově v obvodech Slezská Ostrava (1051), Poruba (702) a Moravská Ostrava a Přívoz (300). Nejvíce detektorů oxidu uhelnatého bude nainstalováno  v Moravské Ostravě a Přívozu (500), Slezské Ostravě (304) a v Radvanicích a Bartovicích (267).

Instalaci městem zakoupených detektorů zajišťují na své náklady jednotlivé městské obvody, které si na práce budou nejčastěji najímat dobrovolné hasiče. Například v Nové Vsi je již obvod s dobrovolnými hasiči na instalaci domluven. Podle stejného klíče chce postupovat také Slezská Ostrava. Zatímco malé městské obvody budou mít všechna zařízení namontována do konce března, u velkých obvodů se z důvodu počtu zařízení mohou práce protáhnout až do konce prázdnin. Významným faktorem, který ovlivňuje celkovou dobu instalace detektorů je fakt, že o realizaci díla musí být vyrozuměn každý nájemce bytu, který jej musí zpřístupnit.

„Záměrem města je v zájmu zvýšení bezpečnosti svých občanů a ochrany svého majetku mít nainstalovány detektory ve všech obecních bytech. Počítáme proto s tím, že po vyhodnocení zkušeností ze současné “první vlny“, oslovíme znovu všechny městské obvody s opakovanou nabídkou nákupu těchto zařízení i pro další byty v jejich správě. Těší mě, že svůj zájem již indikují i ty městské obvody, které se do loňské výzvy vůbec nezapojily, konkrétně Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava-Jih a Stará Bělá,“ řekl k tématu ostravský primátor Tomáš Macura.

V majetku ostravských městských obvodů je celkem 1037 bytových domů s 12 872 byty. Nákup detektorů byl financován z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany osob a majetku, jehož zdrojem jsou mimo jiné prostředky z vybraných pokut udělených Městskou policií Ostrava. Poslouží tak dobrému účelu.

Hlásič požáru je jednoduché zařízení, které obsahuje v malé krabičce všechny komponenty potřebné pro detekci vznikajícího požáru a vyhlášení poplachu. Díky instalaci těchto hlásičů dochází v případě požáru ke zkrácení doby od jeho vzniku do zpozorování. Tím se také minimalizují následky požárů, především ztráty na životech. Hasičský záchranný sbor MSK potvrdil, že průměrně 40 procent všech úmrtí při požárech je způsobeno požáry v bytech.

Detektor oxidu uhelnatého signalizuje přítomnost nebezpečného plynu již při velmi malých koncentracích, kdy ještě není přímo ohroženo zdraví nebo život osob, které jej dýchají. Včas tím upozorní na vznikající nebezpečí. Oxid uhelnatý se uvolňuje ve špatně spalujících zařízeních, jako jsou ohřívače vody, kotle, krby a další zařízení spalující uhlí, dřevo, plyn, oleje nebo naftu. Tento plyn je jedovatý a člověk jej není schopen zaregistrovat, protože je bez zápachu a je neviditelný. Instalace zařízení v celkové hodnotě 2,2 milionu korun s DPH bude dokončena nejpozději na konci srpna 2018.

(nm) zdroj Město Ostrava, www.ostrava.cz