LIDÉ POMÁHAJÍ LIDEM I LETOS

Vyspělost společnosti je možné hodnotit podle toho, jak se dokáže postarat o své seniory a handicapované. Jak je na tom Ostrava, ukáže již jedenáctý ročník akce Lidé lidem. Koná se  v Komenského sadech v centru města ve čtvrtek 20. června od 9 do 18 hodin . Na této akci se představí organizace, které ve městě  poskytují sociální služby. V Ostravě působí 70 organizací, poskytujících 180 sociálních služeb a 199 souvisejících aktivit, které pomáhají lidem žít běžný život a zvládat tak náročné životní situace.

Nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti budou prezentovat své služby a aktivity, které poskytují širokému spektru cílových skupin, například seniorům, osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, lidem s duševním onemocněním nebo rodinám s dětmi. Každá z nich má i letos svůj stánek zaměřený na konkrétní sociální služby,“ řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák, který nad akcí převzal záštitu.

Součástí programu bude i atraktivní kulturní vystoupení. Návštěvníci se mohou těšit na nejrůznější taneční a hudební čísla v podání samotných uživatelů sociálních služeb. Pro návštěvníky jsou připraveny soutěže, interaktivní rukodělné dílny, parkour s certifikovanými lektory, vystoupení klaunů, malování na obličej, tvarování balónků nebo ukázky hipologie Městské policie Ostrava. Žáci základních škol a studenti středních škol se mohou zapojit do projektového dne a dalších aktivit.

Akce je pořádána Magistrátem města Ostravy, odborem sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s Eko-info centrem Ostrava v souladu s 5. Komunitním plánem sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019 – 2022.

(ab)