KŘÍDLENÍ je srdeční záležitost z Ostravy na pomoc druhým, říká Lucie Houthoofdtová

Foto? Lucie Houthoofdtová, která založila dobročinnou aktivitu Advent plný KŘÍDLENÍ. Autor Advent plný křídlení

Na začátku byl zisk a hojnost ze soukromého podnikání v prodejně a galerii BELSTYL, která sídlila v chráněné technické památce na Sokolské ulici v centru Ostravy. Lucie Houthoofdtová tam založila dobročinnou aktivitu Advent plný KŘÍDLENÍ, který letos dosáhne plnoletosti. A brzy bude taky vybírat nové projekty a vytvářet další kruh. Nastal tak ideální čas se přihlásit ze zajímavými záměry, pokud chcete podpořit sebe i druhé! KŘÍDLENÍ je srdeční záležitost z Ostravy na pomoc druhým

 

Představíte sebe a váš vztah k našemu městu?

Ostrava je moje rodné město. Můj tatínek byl profesorem ražení důlních děl, takže i v rodině jsme měli blízko k tomu, čemu Ostrava vděčí za svou slávu – tedy těžbě uhlí a hornickému povolání. Já jsem vystudovaná hydrogeoložka. Mám tady kořeny, které drží i KŘÍDLENÍ. Dlouho jsem ale třeba nevěděla, že název Ostravy pochází od vody. Ostře, rychle nebo bystře tekoucí řeky, která městem prochází. Ostravice je nakonec asi zdrobnělina. Dnes jsou už mým domovem Dobroslavice, kde se slaví dobro každý den … Mám pestrý život, který mě dovedl mimo jiné na cestu celostní průvodkyně. Vedu poradní kruhy a dobročinné projekty. Harmonizuji záměry pro jednotlivce, páry, rodiny a skupiny, ale také pro prostory, místa i krajinu.

 

Advent plný KŘÍDLENÍ, kdy vznikl a co je cílem?

Advent plný KŘÍDLENÍ je unikátní projekt, který se rozrostl do festivalových rozměrů a nemá v žádném jiném českém městě obdobu. V době adventu oslavuje laskavost, všímavost a dobročinnost. Desítky místních neziskovek se prezentují návštěvníkům a svým příznivcům jarmarkem s prodejem vánočních dárků i občerstvení, ale také zážitkovými a kreativními dílnami. Program nabízí dojemná vystoupení samotných klientů, inspirující sílu spolupráce a příběhy společenské odpovědnosti. Taky dražíme a hledáme nové tvořivé způsoby, jak přiblížit zdánlivě odlišné světy „zisku a nezisku“. Probouzíme dárcovství a oslovujeme dobrovolníky. Pravidelně se akce účastní desítky neziskovek, partnerských organizací, stovky návštěvníků a dříve v Gongu přišlo okolo tří tisíc lidí. Připojila se řada společensky všímavých osobností a organizací včele právě s městskými podniky. TyrkysOVA!!! je sbírka s Dopravním podnikem Ostrava, jeho pětačtyřicetiminutová jízdenka v aplikaci Moje DPO i projekt „Hvězičkuj. Pomůžeš!“, to jsou krásné příklady partnerství napříč městem.

345928092_626860112654550_3573460271050344850_n
Foto se souhlasem: Advent plný KŘÍDLENÍ

A jak vypadal samotný začátek dobročinné akce?

Tenkrát v roce 2006 jsem na společenskou akci s vernisáží fotografií Radovana Šťastného „I v nebi to smrdí“ přizvala pět místních neziskovek. Zažívali jsme úspěch. Měla jsem přirozenou potřebu ho sdílet, propojovat lidi a tvořit s přesahem. Když tohle období skončilo, nedokázala jsem si přestavit, že by milá atmosféra a dobré věci nepokračovaly. Dva roky vše probíhalo v Galerii výtvarného umění Ostrava, jeden ročník více sportovně v hale Tatran, pak jsme v roce 2012 přistáli v Gongu. Víru a myšlenku projektu ověřily léta 2020 a 2021. Dva ročníky proběhly v online prostoru. Loni jsme se znovu setkali naživo a v Galerii PLATO Bauhaus rozprostřeli křídla nad Ostravou.

317072360_2135054700013158_4452014725369698423_n (1)
Foto se souhlasem: Advent plný KŘÍDLENÍ

Jak jste se dostala do neziskovky pomáhající potřebným?

Je dobrodružná cesta, také do vlastního nitra. V listopadu 2014 jsme pro potřeby tohoto rostoucího projektu založili KŘÍDLENÍ nadační fond na celoroční podporu výjimečných věcí, které nezapadají do běžných grantových schémat. Nadační fond je legislativně právní rámec a umožňuje přerozdělovat společně generované finance. Nejde ale vůbec jen o ně. V rámci jedné sezóny se v křídlícím poradním kruhu pravidelně scházíme. Podporujeme se a radíme si navzájem. Společně plánujeme aktivity, máme jednotný vizuál kampaně a tvoříme s přesahem jednotlivých organizací. Projekty jsou financovány z vlastních fundraisingových aktivit, jako je právě Advent plný KŘÍDLENÍ, TyrkysOVA!!! sbírka a mnoho dalších. Moc rádi vzpomínáme na spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským a jejich úžasný balet v tramvaji nebo happening tančící mosty.

272277216_1896903477161616_4065395773570631126_n
Foto se souhlasem: Advent plný KŘÍDLENÍ

A můžete zmínit i konkrétní příběhy, koho jste podpořili?

V poslední sezóně jsme křídlili se spolkem Mamiko, který se věnuje předčasně narozeným dětem ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava. Finance pomohou k dovybavení jejich DOBROdílny, která otevírá zázemí nejen pro spolek, ale i další maminky a dobrovolníky. Krásný projekt Okřídlení schodiště jsme realizovali se Střední školou techniky a služeb v Karviné. Podařilo se nám zafinancovat pomyslně jeden ze dvanácti schodů pro handicapovaného Jakuba, aby mohl do vysněné školy a přispěli mu na zdvihací plošinu. S Eurotopia CZ jsme přinesli Naději mezi paragrafy a pomohli k rozšíření bezplatného právního poradenství pro Bruntálsko. Žebřík, což je denní stacionář pro osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami, dovybaví Zahradu pro kmenovou duši. Na úpatí Lysé hory v obci Lubno vzniká přírodní hřbitov, kde se neztratí vzpomínky. Spolek Na druhý břeh tam vytváří prostor ke smutečním obřadům s osobním přístupem i respektem k přírodě. Všechny podpořené projekty najdete na našem webu. Jsou plné osobních příběhů, ale také lidskosti a soucitu. Věřím, že jsme stvořeni k tomu, abychom se podíleli na prosperitě celku. Jde to jedině osobně a láskyplně skrze sebe. Intenzivně se to děje a projevuje právě v mimořádných i těžkých chvílích.

 

Tolik toho nemůže stihnout jediný člověk, jaký máte tým?

Jsou to časově náročné aktivity, které vyžadují přípravu, koordinaci a empatickou komunikaci. To vše vyžaduje týmovou spolupráci a dobrovolníky. Za ty roky se jich proměnilo mnoho. Díky KŘÍDLENÍ jsem potkala úžasné osobnosti, srdcaře a moudré lidi. Vážím si jejich energie a podpory. Faktem je, že ke klíčovým spolupracovníkům patří ti, kterých se spolupráce dotkla. Stali se z nás přátelé a zůstali po skončení vlastních projektů. Křídlení pomohlo jim a díky nim pomáhá nadále druhým.

20210604_172654
Foto se souhlasem: Advent plný KŘÍDLENÍ

Jaké jsou zpětné vazby od lidí, kterým KŘÍDLENÍ pomohlo?

Zpětná vazba je moc důležitá a učíme se jí vzájemně dávat i přijímat. Když se podaří obojí, je to obrovská radost! Nejčastější emocí, která nás doprovází je vděčnost za zkušenosti a vzájemnou podporu. Napadá mě spíše hodně zpětných vazeb k samotnému KŘÍDLENÍ a jak dále rozvíjet vizi. Krizové období se podařilo ustát v úzkém týmu s nejbližší parťačkou Lenkou Pietrazskovou.

 

S čím přichází nadační fond v letošním roce, co se chystá?

Sezónu 2022/2023 jsme odstartovali vysoko nad Lysou horou, koncertem naší letošní ambasadorky, písničkářky Kaczi z Beskyd. V pátek 30. června se na stejném místě zase potkáme. Nově jsme letos na konci dubna v Národním zemědělském muzeu v Ostravě uskutečnili první ročník Země plná KŘÍDLENÍ.

Akci s tvořivými workshopy, besedami a stánky na podporu místních neziskovek, výrobců potravin i sociálně všímavých regionálních organizací během dopoledne navštívilo 260 dětí a odpoledne 326 návštěvníků. Krásný happening na oslavu Dne Země doprovázelo slunce.. Před námi je ve spolupráci s DPO, Statutárním městem Ostrava !!!, občanským sdružením S.T.O.P a dalšími. Bude šestý ročník projektu TyrkysOVA!!! sbírka. Pátek 1.12. proběhne Advent plný KŘÍDLENÍ 2023. Máme za sebou devět sezón, pětapadesát podpořených projektů a vybraných 2 175 500 Kč. KŘÍDLENÍ jsou především osobní vazby, prožitky, zkušenosti a nově objevené cesty. Jejich hodnotu vyčíslit nelze…

 

Závěrem, jak se obyvatelé Ostravy staví k vašim aktivitám?

Můžeme se jich díky vám zeptat! Vnímám, že narůstá počet těch, kteří si uvědomují, že když budeme všímaví, laskaví a v harmonii s okolím, objeví se dobro. Projektu věnují pozornost městské podniky, představitelé města i kraje. Řada firem a společností s námi již pocítilo CSR (Corporate Social Responsibility) na vlastní kůži jako obrovskou zkušenost. Náš celostní přístup nabízí partnerství a kreativní strategií, která vede k posílení businessu a nadějný směr rozvoje. Je to příležitost a velká výzva pro ty, kteří chtějí být dlouhodobě a trvale udržitelnými organizacemi začleněnými do svého okolí. KŘÍDLENÍ nabízí strategii WIN-WIN. Role a nezastupitelnost neziskovek ve společnosti v tomto čase narůstá. Všechny nás vede k novým formám spolupráce, kreativnímu tvoření a vědomí, že fungujeme jako celek. Bez vašeho partnerství a podpory se neobejdeme! Dovoluji si proto přidat QR kód v hodnotě 100 Kč. Darovat finance můžete bankovním převodem na transparentní účet u FIO banky: 2400680446/2010.

(nm)

9 (1)QR_code_Kridleni_2021_100kc_bez_orezu