Korunovační klenoty lámou rekordy

Výstava Ostravského muzea Korunovační klenoty v dějinách světa doslova láme návštěvnické rekordy. Od jejího zahájení v prosinci ji vidělo již 13 tisíc návštěvníků a denně si přijde královské koruny prohlédnout na 600 lidí. Výstava je součástí oslav 750. od první písemné zmínky o Ostravě a potrvá do 5. března.

Výrazným příspěvkem Ostravského muzea k oslavám 750. výročí Ostravy je současná výstava. Přináší 81 kusů unikátních replik korunovačních klenotů významných říší Evropy, Asie, Ameriky a Afriky. Expozice je zapůjčena z nejslavnější světové sbírky korunovačních klenotů trvale umístěné v trezoru firmy Juwelier Abeler v německém Wuppertalu a veřejnosti nepřístupné. V takovém rozsahu jako v Ostravském muzeu je představena úplně poprvé.

kor

V prezentované kolekci upoutají pozornost exponáty spojené s historií českých zemí. Své výjimečné místo mezi nimi zaujímají čtyři koruny, které měl právo nosit na své hlavě císař a český král Karel IV. Mezi dalšími exponáty je Svatoštěpánská koruna Uherského království, rakouská císařská koruna, jablko a žezlo Rudolfa II., koruna francouzského krále Ludvíka XV., několik korun a vavřínový věnec Napoleona I. Do exotických zemí nás zavádí koruna Siamského království, koruny dynastie Pahlaví či etiopského císaře Menelika II., nechybí replika zlaté koruny Inků. K vidění je celá škála korun prezentujících dosud vládnoucí panovníky Velké Británie, Nizozemí, Dánska a Švédska.

Výstava je doplněna fotografiemi nejznámějších evropských korunovačních katedrál, speciální část tvoří přehled dosud vládnoucích panovnických rodů v Evropě.

(nm) text a foto: Ostrava.cz