Konference Ostravské impulzy pro vzdělávání

Konference Ostravské impulzy pro vzdělávání, jejímž cílem je posílit ve městě vzdělávání a vyhledávání talentovaných dětí, se v Ostravě poprvé uskuteční 22. a 23. října. Pilotní ročník konference, který má pomoci naplnit jeden z důležitých strategických cílů města, odstartuje v Centru PANT a bude pokračovat na Černé louce. Bude platformou pro vzájemnou inspiraci, sdílení dobré praxe a rozvoj partnerství mezi odborníky a subjekty, které se tomuto tématu věnují, i pro výměnu zkušeností a poznatků v oblasti nadání, talentu a vzdělávání. Bude určena především pro odbornou veřejnost, zejména pracovníky základních a mateřských škol, ale mohou se jí zúčastnit všichni, kteří se o problematiku zajímají. Vstup je volný, podmínkou je pouze registrace na https://konference.talentova.cz. Očekávaná účast na konferenci je zhruba 300 návštěvníků a přibližně 50 mluvčích. 

„Konference seznámí účastníky se zajímavostmi ze zahraničních systémů školství, které by mohly být našim školám inspirací pro zlepšení. Pomůže diagnostikovat současný stav našeho základního školství, zhodnotí používané nástroje a navrhne změny k lepšímu. Ukáže příklady projektů, které získaly podporu z dotačního titulu Talent management, jehož smyslem je systematická podpora nadání a technické gramotnosti dětí. Následná jednání u kulatého stolu by měla přinést nové impulsy a odborné názory pro tvorbu Strategie vzdělávání v Ostravě,“ řekla náměstkyně primátora pro školství Andrea Hoffmannová.   

První den konference vytvoří prostor pro veřejnou diskuzi, která se bude odehrávat v centru Pant. Součástí debaty na téma ´Škola a společnost´ bude také interpretace finského a rakouského systému vzdělávání. Do diskuze se zapojí řada známých osobností, jako jsou například bývalá ředitelka školy a členka rady pro vzdělávání v Tampere Susanna Bäckman, vedoucí komunikace EDUin a garant studie vzdělávání – konkurenceschopnost Aspen Institute CE Bob Kartous a další.

Další konferenční den se přesune do Pavilonu A na Černé louce, kde se mimo jiné uskuteční Festival projektů na podporu talentů, panelová diskuze na téma Dnešní dítě a dnešní škola, a také kulatý stůl, jehož cílem bude hledání optimální vzdělávací strategie na regionální a lokální úrovni. Organizátoři očekávají účast významných odborníků, například vedoucí oddělení rozvoje a inovací MŠMT Stanislava Volčíka, psychologa Petra Niliuse, programovou manažerku Nadace OSF Lucii Pleškovou, vedoucí planetária Ostrava Ivanu Markovou, vedoucího centra dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Tomáše Boudy, zástupce České školní inspekce, ředitele EDUkační LABoratoře Michala Orsága či výkonného ředitele Moravskoslezského inovačního centra Pavla Csanka.

(ab)