Kalendárium města Ostravy na 47. týden od 20. listopadu do 26. listopadu

Kalendárium historických událostí města Ostravy od 20. listopadu do 26. listopadu.

20. listopadu 1893

se ve Smolkově (m. č. Háje ve Slezsku, o. Opava) narodil novinář, spisovatel, komunální politik, divadelní režisér, astronom Bedřich Čurda-Lipovský. V roce 1919 založil Sdružení sociálnědemokratických bezvěrců s ústředím v Moravské Ostravě, pro něž začal vydávat a redigovat čtrnáctideník Volné slovo. V letech 1924–1928 byl vedoucím krematoria. Za sociálnědemokratickou stranu byl od roku 1924 členem městského zastupitelstva a v letech 1935–1939 členem rady Moravské Ostravy. Už od studentských let byla jeho zálibou astronomie. Stál u zrodu astronomické sekce při Přírodovědecké společnosti v Moravské Ostravě. Konal i mnoho vědeckých pozorování, stal se členem mezinárodní Unie pozorovatelů slunce a planet se sídlem v Curychu. Zemřel v Ostravě 21. října 1962.

21. listopadu 1615

je datována listina kardinála Dietrichštejna, kterou městu Příboru potvrzuje všechna práva a privilegia, uděluje mu městský znak a právo pečetit červeným voskem. Díky mimořádné přízni olomouckého biskupa kardinála Františka Dietrichštejna získal Příbor během krátké doby mnoho výhod. Bohužel tomu bylo na úkor Moravské Ostravy. Kardinál ztratil k Ostravským důvěru, protože ve městě došlo k nepokojům a náboženským rozporům. Když v roce 1617 pronajal celé hukvaldské panství městu Příboru, stala se příborská městská rada fakticky pro Moravskou Ostravu vrchností. Vzhledem k tomu, že Příborští v Moravské Ostravě také vybírali mýto, měli pod svým dohledem prakticky vše, co se v městě dálo. V té době již také Příbor předčil Moravskou Ostravu svou velikostí. Měl 250 domů, zatímco Ostrava jen 211.

25. listopadu 1976

došlo k výbuchu koksárenského plynu v potrubí o průměru 500 mm pod mostem Pionýrů v centru města Ostravy. Potrubí spojovalo Koksovnu Karolinu s Dolem Vítězný únor (Odra). Následkem výbuchu byl most destruován a byla rozbita okolní okna a výkladní skříně. V okamžiku výbuchu mostem projížděl trolejbus a osobní automobil. Podle tehdejších oficiálních informací si výbuch vyžádal jednu lidskou oběť a 12 těžce raněných. Demontáž zřícené ocelové konstrukce prováděly Hutní montáže Ostrava. Nová provizorní mostní souprava byla dokončena 17. prosince, o tři dny později proběhly zatěžkávací zkoušky a 22. prosince byl post předán k užívání pro městskou hromadnou dopravu a pro dálkovou autobusovou dopravu. Zároveň byla mostním oddílem čs. armády provedena montáž dvou nouzových mostovek v trase ulice Matiční, obou o váze 80 tun, délce 72 metrů a nosnosti 60 tun.

Zpracoval: Archiv města Ostravy

(ab)