Kalendárium města Ostravy na 18. týden od 29. dubna do 5. května

29. dubna 1904

V pátek 29. 4. 1904 v osm hodin večer byla v malém sále Německého domu zahájena ustavující schůze Severomoravsko-slezského svazu průmyslníků se sídlem v Moravské Ostravě (Nordmährisch-schlesischer Industriellen-Verband). Jako jeden z hlavních řečníků na ní vystoupil JUDr. Stephan Licht s přednáškou o průmyslové organizaci a hospodářské a politické situaci v Rakousku.

29. dubna 1942

Toho dne zahynul grafik, ilustrátor, malíř, pedagog, komunální politik, okresní školní inspektor v Moravské Ostravě Jaroslav Dobrovolský (*5. 10. 1895 Lužice, okr. Hodonín) v koncentračním táboře Mauthausen (Rakousko). V době 2. světové války se aktivně zapojil do odboje v rámci organizace „Obrana národa“. Nejdříve podporoval a organizoval odbojové složky na Hodonínsku, po přestěhování do Ostravy se zapojil do letákové akce v novém působišti. V září 1940 byl zatčen gestapem a vězněn V Moravské Ostravě, Ratiboři, Olomouci a Brně. Dne 15. 10. 1941 byl stanným soudem odsouzen pro velezradu a umístěn do koncentračního tábora Mauthausen, kde v dubnu 1942 zemřel, in memoriam mu byl udělen Československý válečný kříž 1939 a zlatý stupeň vyznamenání Junácký kříž „Za vlast 1939-1945“.

30. dubna 1945

30. dubna 1945 byl explozí zničen tzv. Jubilejní most přes Ostravici u Nové radnice. Německé vojsko tak chtělo zabránit postupu Rudé armády směrem na Slezskou Ostravu. Na tomto místě byla nejprve zřízena provizorní lávka a později Most Pionýrů, který vážně poškodila exploze v roce 1976.

Zpracoval: Archiv města Ostravy

(ab)