K NÁVŠTĚVĚ PŘEPÁŽKOVÝCH PRACOVIŠŤ MAGISTRÁTU JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

Magistrát města Ostravy nadále poskytuje občanům všechny služby, pouze na živnostenském úřadě v budově Nové radnice, na odboru dopravně-správních činností v ulici 30. dubna a na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů v Gorkého ulici budou odbavováni pouze klienti, kteří se objednají prostřednictvím elektronického odbavovacího systému.

Pokude se v těchto dnech chystáte vyřizovat své záležitosti na přepážkových pracovištích Magistrátu města Ostravy, je potřeba počítat s tím, že v reakci na vyhlášení nouzového stavu vládou je potřeba se předem objednat. Je to nutné k návštěvě přepážkových pracovišť živnostenského úřadu, cestovních dokladů, občanských průkazů a dopravně správní činnosti (řidičské průkazy, evidence vozidel). Objednání je možné prostřednictvím call centra magistrátu na telefonních číslech 599 49 93 11 nebo 844 12 13 14, nebo on-line zde.

(nm) Zdroj: Město Ostrava