JÍZDY HISTORICKÝCH VOZIDEL

Historická tramvaj Barborka. Foto: archiv DPO

Dopravní podnik Ostrava a.s. každoročně organizuje společně s Kroužkem přátel MHD jízdy historických vozidel pro veřejnost. Podrobné informace o jízdách historickými vozidly jsou uváděny na letácích ve vozidlech MHD, denním tisku nebo v aktuálních informacích na www.dpo.cz.

Rovněž nabízíme pronájem některých historických vozidel pro různé skupinové akce (např. okružní jízdy Ostravou, výlet do údolí Porubky). Využijte naší nabídky a nechte se svézt dřevěnou tramvají nebo starým autobusem. Bližší informace – Příležitostná doprava.

Změna jízd vyhrazena.

Termíny konaní historických jízd, včetně tras, zde uvedených jsou předběžné a mohou se změnit.

13. 4. 2019 – Projížďky historickými vozidly k Dolu Michal

Vyhlídkové jízdy k Dolu Michal u příležitosti Dne památek a sídel

18. 5. 2019 – Projížďky historickými vozidly

 Vyhlídkové jízdy historickými tramvajemi a autobusy Ostravou

8. 6. 2019 – Ostravská muzejní noc

Výstava historických vozidel s doprovodným programem v areálu dílen v Ostravě-Martinově

13. 7. 2019 – Prázdninové jízdy historickými vozidly

Vyhlídkové jízdy historickými vozidly k ZOO

27. 7. 2019 – Prázdninové jízdy historickými vozidly

Vyhlídkové jízdy historickými vozidly k ZOO

17. 8. 2019 – Prázdninové jízdy historickými vozidly

 Vyhlídkové jízdy historickými vozidly k ZOO

7. 9. 2019 – DEN OSTRAVSKÝCH DOPRAVÁKŮ

Den otevřených dveří s doprovodným programem konaný v areálu dílen v Ostravě-Martinově + vyhlídkové jízdy Ostravou

14. 9. 2019 – Projížďky historickými vozidly k Dolu Michal

Vyhlídkové jízdy k Dolu Michal u příležitosti Dne evropského dědictví

28. 9. 2019 – Projížďky historickými tramvajemi

Vyhlídkové jízdy historickými tramvajemi u příležitosti Dne železnice

5. 10. 2019 – Historické jízdy údolím Porubky

Vyhlídkové jízdy historickými tramvajemi do Zátiší

7. 12. 2019 – Okružní jízdy historickou tramvají s čertem a Mikulášem

Projížďka historickou tramvají s čertem a Mikulášem okruhem po Hrabůvce
(ab) Zdroj: Dopravní podnik Ostrava