Hledáme nejen „nej“ učitele Ostravy

Ocenění pedagogů se stalo již tradicí, nejinak tomu bude i v roce příštím. Město Ostrava práci pedagogů oceňuje dlouhodobě, ročník 2024 přináší i několik novinek. Poprvé budou moci nominovat v kategorii „nejoblíbenější učitel“ svého „nej“ pedagoga sami žáci. Ostrava nezapomíná ani na nepedagogické pracovníky, bez jejichž práce by byl vzdělávací proces složitější a pro rok příští proto přibyla kategorie „odborník školního poradenského pracoviště.“ Práce těchto nepedagogických pracovníku je potřebná, město také ročně tyto pozice dofinancovává s obvody částkou 15 milionů korun.

„Město oceňuje mimořádné pedagogy při příležitosti Dne učitelů řadu let. Nicméně poděkování v následujícím roce bude komplexnější, obsáhne celkem pět kategorií, a to i pro pracovníky nepedagogické a svého oblíbeného učitele si mohou navrhnout i samy děti. Význam práce učitelů ve společnosti je neoddiskutovatelný, své žáky mnohdy nasměrují pro jejich celý další život. Poděkování pak náleží všem pedagogům, i nepedagogickým pracovníkům ve školství, kteří svou práci odvádí na výbornou,“ uvedla Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

K původním kategoriím mimořádná pedagogická osobnost a ocenění za celoživotní pedagogickou činnost v novém ročníku byla doplněna i kategorie ředitel školy (toto ocenění bylo dosud realizováno samostatně). Oceněn může být ředitel, který je na pozici minimálně pět let, je schopným manažerem, stejně jako vzorem pro své kolegy, tvůrcem pozitivní atmosféry ve škole aj. U osobností oceňovaných za celoživotní pedagogickou činnost je podmínkou minimálně 30 let praxe a celoživotní tvůrčí i inovativní přístup ve vzdělávání. U ocenění pedagogických osobností je podmínkou minimálně pět let praxe, mimořádná pedagogická, odborná a publikační činnost. Posuzována je též tvorba projektů, zapojení do mezinárodních programů, úspěchy školy dosažené pod vedením nominovaného pedagoga v soutěžích, olympiádách i další způsob nadstandardního přístupu ke vzdělávání.

V kategorii odborník školního poradenského pracoviště není hodnocena délka praxe, navržen může být výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog, školní logoped aj. Posuzována bude celá škála kritérii, například podpora vzdělávání nadaných žáků nebo péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi aj. Nominovat své favority mohou zřizovatelé školy, ředitel školy nebo školského zařízení, pedagogický kolektiv, školská rada, člen rady nebo zastupitelstva města, svého „nejoblíbenějšího učitele“ pak mohou navrhnout žákovské kolektivy, žákovské parlamenty i zákonní zástupci dětí a veřejnost. Detailní informace k pravidlům lze nalézt v odkazu https://talentova.cz/den-ucitelu-2024/.

Ocenění je udělováno pedagogickým pracovníkům (krom kategorie odborník školního poradenského pracoviště), kteří vzdělávají děti v mateřských i základních školách a školských zařízeních, zřízených městem, městskými obvody a dalšími zřizovateli na území města Ostravy. Termíny podání návrhů jsou do 10. ledna 2024. A kdo byl oceněn v letošním roce lze nalézt v textu https://1url.cz/ouVNn.

(ab)