GROSSMANNOVU VILU BY MOHL ZREKONSTRUOVAT SOUKROMÝ INVESTOR, I TAK BUDE PŘÍSTUPNÁ VEŘEJNOSTI

Ostrava otevřela možnost rekonstrukce památkově chráněné Grossmannovy vily, postavené ve stylu art deco, soukromým investorem. Záměr, který schválili na svém jednání ve středu 3. března ostravští zastupitelé, předpokládá realizaci v souladu s již hotovým projektem a záměry města do 3,5 roku.

Podmínkou je také soulad s orgány památkové péče a vlastní reálná zkušenost investora s obnovou památkově chráněných objektů. Nabídky zájemců město přijímá do konce dubna.

Prvorepubliková vila vyžaduje zásadní obnovu, kterou Ostrava připravuje od roku 2017. Původní myšlenku zrekonstruovat objekt a obnovit původní historické hodnoty budovy i přilehlé zahrady pro potřeby společenských setkání město postupem času rozšířilo o záměr otevřít vilu široké veřejnosti. Vila tak má nabídnout prostory pro pronájem, sály pro společenské a kulturní akce, pokoje pro ubytování a také prohlídkový okruh. Na přelomu roku získal projekt stavební povolení a město jej zařadilo do kapitálového rozpočtu mezi plánované stavby roku 2021, to však s podmínkou financování z úvěrových zdrojů.

„Jde o jednu z historických dominant Ostravy a naším jednoznačným cílem je vilu zrekonstruovat a otevřít lidem. Město má nyní možnost zajistit rekonstrukci i budoucí správu vlastními, omezenými finančními i personálními zdroji nebo ověřit, jestli může dosáhnout stejného cíle prostřednictvím soukromého investora a volné zdroje použít na jiné, nezbytnější projekty, například výstavbu domova pro seniory. Nejen v době ekonomické krize je nezbytné zvažovat investice města, a to i z hlediska jejich budoucího provozu,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

Město proto vyhlásilo záměr prodeje, který obsahuje pozemky, včetně technického příslušenství, altánu i zahradního jezírka. Podmínkou je předložení celkového záměru investora, který musí vycházet z již hotového projektu, umožněny jsou dílčí úpravy v případě souhlasu orgánů památkové péče. S ohledem na platné stavební povolení město požaduje zahájení realizace do tří měsíců od uzavření smlouvy a její ukončení nejpozději za tři a půl roku. Případní zájemci musí prokázat reálné zkušenosti s obnovou historických objektů.

Úkolem nového majitele bude oživit reprezentativní rodin¬né sídlo z dvacátých let 20. století v maximální původní historické podobě, umožnit pronájmy společenských prostor i krátkodobé ubytování a po dobu minimálně deseti let umožnit prohlídky objektu široké veřejnosti.

Minimální kupní cenu stanoví znalecký posudek, který by měl být hotový v březnu. Vybraný investor městu zároveň uhradí náklady na již provedenou projekční činnost ve výši 2,4 milionu korun včetně DPH. Předpokládaná hodnota investice je 112,3 milionu korun včetně DPH.

„V případě, že o vilu bude zájem a město obdrží nabídky, bude je posuzovat komplexně bez preference některého z kritérií. Zároveň si vyhrazujeme právo nejednat se žádným ze zájemců, pokud obdržené nabídky nebudou splňovat požadavky a představy města. Pakliže soukromého investora nevybereme, jsme připraveni zahájit výběrové řízení na stavební práce a stavba začne ještě letos, dle původního plánu,“ doplnila náměstkyně pro investice Zuzana Bajgarová.
Grossmannova vila je považována za jednu z nejvzácnějších a nejzachovalejších prvorepublikových vil v Os¬travě. V honosném stylu art deco si ji nechal postavit v letech 1922 až 1923 jako rodinné i firemní sídlo stavitel František Grossmann. V prvním i druhém obytném patře je řada oken i některých dveří s původními vitrážemi nebo jejich pozůstatky, v některých místnos¬tech zůstal podél stěn i původní nábytek. Od roku 1992 je objekt nemovitou kulturní památkou, o šest let později byl prohlášen za nemovitou kulturní památku celý areál. Do roku 2005 byla budova využívána jako objekt školní družiny. V současné době je prázdná.

Komplexní informace o záměru zájemci najdou na webu města zde:  https://ostrava.cz/cs/o-meste/grossmannova-vilahttps://www.ostrava.cz/cs/urad/uredni-deska.

(ab) Zdroj: Město Ostrava