FESTIVAL KNIHOVEN NABÍZÍ PESTRÝ PROGRAM

Druhý ročník Festivalu ostravských knihoven zve čtenáře na přednášky, výstavy, workshopy, exkurze do zákulisí nebo soutěžní kvízy do osmi ostravských knihoven. Kdo navštíví alespoň šest z nich, získá zdarma registraci anebo jiný hodnotný bonus.  

Knihovny se staly oblíbenými komunitními centry, která vítají návštěvníky ve svých prostorách a při mnoha kulturních i vzdělávacích příležitostech po celý rok. V říjnu mají ovšem zvlášť bohatý program. V Týdnu knihoven, který trvá až do 7. října, se koná druhý ročník Festivalu ostravských knihoven, na který se knihovníci vždy těší. Chystají zábavné výherní kvízy, exkurze do zákulisí knihoven, workshopy, přednášky nebo výstavy.

A jak festival funguje? Pokud účastníci navštíví šest knihoven a získají razítka do festivalové pohlednice, obdrží ve vybrané knihovně zdarma registraci či jiný hodnotný bonus, v každé navštívené knihovně také drobné pozornosti.

Nováčky jsou v letošním roce knihovny Národního památkového ústavu a Archivu města Ostravy. Kromě nich se festivalu zúčastní již tradičně Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Knihovna města Ostravy, Univerzitní knihovna Ostravské univerzity, knihovna Galerie výtvarného umění, knihovna a studovna Ekonomické fakulty VŠB-TU a knihovna Ostravského muzea.

Program knihoven:

MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ / www.svkos.cz / 9.00–19.00
PROGRAM: V každou celou hodinu od 9.00 do 18.00 komentovaná prohlídka podzemních skladů knihovny. Výherní zábavné kvízy. Výroba knižních záložek. Zhotovení doplňků ze starých knih v 10.00, 15.00 a 17.00. Stánek Českého rozhlasu Ostrava s poslechovým kvízem.
ODMĚNA ZA ÚČAST: Drobné propagační předměty.
BONUS: Dárkový poukaz na 100 Kč na půlroční registraci v knihovně.

KNIHOVNA GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ / www.gvuo.cz / 9.00–17.00
PROGRAM: Prohlídka galerijní knihovny a ukázka nových titulů z fondu knihovny.
ODMĚNA ZA ÚČAST: Drobné propagační předměty, starší katalogy výstav zdarma, puzzle, záložky.
BONUS: Volný vstup na aktuální výstavu, 1 návštěvník/1 vstupenka.

UNIVERZITNÍ KNIHOVNA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY / knihovna.osu.cz / 8.00–18.00
PROGRAM: Workshop Vyrob si svou placku: 1 placka/1 účastník. V každou celou hodinu od 10.00 do 16.00 exkurze Pod pokličkou knihovny. Soutěžní kvíz Knihožroutí hádanky. Knihožroutí tetování.
ODMĚNA ZA ÚČAST: Drobné propagační předměty.
BONUS: Registrace na rok zdarma.

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY (Ústřední knihovna u Sýkorova mostu) / www.kmo.cz / 8.00-18.00
PROGRAM: V každou celou hodinu od 9.00 do 16.00 komentované prohlídky zákulisí knihovny. Rande s knihou naslepo. Literárně komiksový kvíz.
ODMĚNA ZA ÚČAST: Drobné propagační předměty.
BONUS: Kolo štěstí o dárkové poukazy na registraci, upomínková amnestie či propagační předměty.

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA VŠB-TU (knihovna a studovna Ekonomické fakulty na Sokolské ulici) / knihovna.vsb.cz / 8.00–18.00
PROGRAM: Zábavné ekonomické hry, kvízy, fotokoutek, výroba netradičních záložek, výstava.
ODMĚNA ZA ÚČAST: Drobné propagační předměty.
BONUS: Roční registrace zdarma pro externí uživatele, amnestie na 1. a 2. upomínku pro registrované, pro prvních 5 nově registrovaných kniha Univerzita a umění.

KNIHOVNA OSTRAVSKÉHO MUZEA / www.ostrmuz.cz / 9.00–17.00
PROGRAM: V 10.00 přednáška historičky Kateřiny Barcuchové Ostrava v letech 1918–1938. Ve 14.00 přednáška kaligrafky Míly Prokůpkové s workshopem (nutná rezervace, vstupné 50 Kč).
ODMĚNA ZA ÚČAST: Drobné propagační předměty.
BONUS: Prvních 20 návštěvníků s 6 razítky obdrží voucher na aktuální výstavu Ostravského muzea.

KNIHOVNA NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU / www.npu.cz./cs/uop-ostrava / 9.00–17.00
PROGRAM: Ukázka vydávaných titulů a čtenářský koutek, výstava, v 17.00 přednáška Nové Lauby.
ODMĚNA ZA ÚČAST: Drobné propagační předměty.
BONUS: Ke dvěma zakoupeným knihám třetí zdarma.

KNIHOVNA ARCHIVU MĚSTA OSTRAVY / www.amo.ostrava.cz / 9.00–16.00
PROGRAM: V 10.00–11.00, 14.00–15.00 komentované prohlídky knihařské a konzervační dílny s ukázkami prací, výstava publikací, novin a časopisů k osmičkovým výročím.
ODMĚNA ZA ÚČAST: Drobné propagační předměty.
BONUS: Pexeso Archivu města Ostravy.

(ab) Zdroj:www.ostrava.cz