Dvě nové zbrojnice pro dobrovolné hasiče v Ostravě, nové auto do Proskovic

????????????????????????????????????

Dvě hasičské zbrojnice pro dobrovolné hasiče se budou v sobotu 5. října otevírat v Ostravě. Nové zbrojnice budou mít v Pustkovci a v Muglinově.  Hasiči v Proskovicích slavnostně převezmou nové vozidlo. Do rekonstrukcí hasičských zbrojnic a do obnovy vozového parku hasičů město Ostrava investuje dlouhodobě. Profesionálním i dobrovolným hasičům poskytuje nadstandardní podporu, protože požární bezpečnost a ochrana života, zdraví a majetku obyvatel jsou pro město jednou z dlouhodobých priorit. 

Celková podpora pro dobrovolné i profesionální hasiče z rozpočtu města činila za posledních pět let 226 milionů korun. Jen za loňský rok vyjeli hasiči v Ostravě téměř 8,5 tisíckrát. Zachránili 98 osob a 584 jich evakuovali. Pomohli ochránit majetek v hodnotě téměř 81 milionů korun. Pro profesionální jednotky jsou ty dobrovolné výraznou pomocí, v Ostravě obě složky příkladně spolupracují.

Profesionálním hasičům dá letos město provozní příspěvek ve výši téměř 20 milionů korun, provoz dobrovolných jednotek podpoří 3,5 miliony. Další finanční prostředky jsou určeny na obměnu vybavení a investice. Nad rámec každoroční dotace ve výši téměř 25 milionů korun investovalo město v posledních pěti letech do modernizace a výstavby požárních zbrojnic ostravských dobrovolných hasičů celkem 65,5 milionu korun, do obměny vozového parku 16,6 milionu a do nákupu technického vybavení nutného pro hasičské zásahy 4,7 milionu. Dohromady se jedná o částku téměř 87 milionů korun.

V minulých letech město postupně přispělo na kompletní obměnu vozového parku u všech 22 jednotek dobrovolných hasičů působících na území Ostravy. Poslední vůz dostali hasiči v Proskovicích. Jedno auto včetně vybavení stálo necelé 4 miliony korun.

Nyní se město chystá zaměřit na výměnu zastaralých automobilových cisternových stříkaček jednotek dobrovolných hasičů. Na území města je jich patnáct a jejich průměrné stáří přesahuje třicet let.

Město se také příkladně stará o stav požárních zbrojnic. Po rekonstrukci provedené v posledních třech letech jsou zbrojnice v Radvanicích, Hošťálkovicích, Koblově, Krásném Poli, Martinově, Michálkovicích, Polance n. Odrou, Staré Bělé, Svinově, Zábřehu a čerstvě v Muglinově a Pustkovci. V dobrém stavu jsou zbrojnice v Třebovicích, Svinově, Plesné, Petřkovicích, opravy je nutné provést na objektech v Bartovicích a Kunčičkách, příští rok se bude rekonstruovat objekt v Proskovicích a naplánována je i rekonstrukce v Heřmanicích. Celkově se město Ostrava podílelo nebo bude podílet na výstavbě, případně rekonstrukci hasičských zbrojnic jednotek dobrovolných hasičů v letech 2015 až 2020 částkou 65,5 milionu korun. Dalšími zdroji pro financování těchto investic jsou prostředky Integrovaného regionálního operačního programu, Ministerstva vnitra, Moravskoslezského kraje a také ednotlivých městských obvodů.

V letech 2017 a 2019 nechala Ostrava instalovat do městských bytů více než 11 tisíc hlásičů požáru a přes dva a půl tisíce detektorů nebezpečného oxidu uhelnatého. Akce, která nemá svým rozsahem v České republice dosud obdoby, stála 4,9 milionu korun. Město hradilo nákup zařízení, montáž platily městské obvody.

(ab)