Druhá série Ukradené divočiny v Zoo Ostrava

Zoo Ostrava představuje novou sérii fotografií unikátní kampaně Ukradená divočina. Upozorňuje tak mj. na otravy dravců, obchod s korály i zabíjení tygrů pro tradiční asijskou medicínu.

Ukradená divočina je jedinečná kampaň informující o pozadí nelegálního obchodu se zvířaty a částmi jejich těl, především v Evropě se zaměřením na Českou republiku. Zoo Ostrava se společně s dalšími 11 českými a slovenskými zoologickými zahradami do kampaně zapojila v předchozích dvou letech a představila výstavu osvětových fotografií Ukradené divočiny svým návštěvníkům. Nyní kampaň oficiálně vydává již druhou sérii fotografií a jejich vystavením v areálu se k osvětě o nelegálním obchodu s divokými zvířaty opět připojuje i ostravská zoo.

Ukradená divočina je v českém a nejspíš i v evropském prostředí jedinečná osvětová kampaň. Jejím cílem je informovat veřejnost o ilegálním obchodu s divokými zvířaty, částmi jejich těl a výrobky z nich probíhajícím především v České republice, potažmo v Evropě. Tato společná kampaň organizace The Kukang Rescue Program a Zoo Ostrava byla oficiálně spuštěna v červnu 2018 a již záhy poté získala záštitu Ministerstva životního prostředí.

Celkem šest fotopanelů informujících o obchodu se slonovinou, rohy nosorožců, suvenýry, kožešinami kočkovitých šelem či o tradiční čínské medicíně apod. bylo v ostravské zoo nainstalováno v červnu roku 2018. Statisíce návštěvníků Zoo Ostrava tak měly možnost dozvědět se šokující fakta o rozsahu nelegálního obchodu s divokými druhy živočichů, částmi jejich těl a výrobky z nich. To, že se jedná o problém týkající se i České republiky, dokládá fakt, že všechny části těl a výrobky z živočichů na těchto fotografiích byly zabaveny českými kontrolními orgány na našem území. Výstava se postupně objevila v dalších 11 českých a slovenských zoologických zahradách, na několika školách, úřadech a konferencích.

Dnešním dnem Ukradená divočina ve spolupráci se Zoo Ostrava oficiálně vydává novou sérii dalších šesti fotografií, která upozorňuje na (nejen) u nás stále rozšířený problém trávení zvířat, především pak dravců a supů, karbofuranem, dále na nelegální obchod s korály, využívání medvědí žluči či nelegální zabíjení kytovců. Jedním z témat je i zabíjení tygrů a zpracovávání jejich těl v tradičních asijských medicínách. „Tento problém je na našem území překvapivě velmi aktuální, jak ukázala šokující kauza z července roku 2018, kdy byl u nás odhalen propracovaný řetězec chovu a zabíjení tygrů, zpracovávání jejich těl a dodávání konečných produktů pro potřeby kupců v pražské vietnamské tržnici Sapa,“ vysvětluje svou motivaci pro vytvoření takto zaměřeného snímku autorka fotografií Lucie Čižmářová. Infopanely  jsou v ostravské zoo nainstalovány na tematicky souvisejících místech areálu zoo. „Jsem moc rád, že se nám povedlo spojit síly s tolika předními zoologickými zahradami a dalšími ochranářskými institucemi, a společně tak upozornit na závažný problém nelegálního obchodu s divokými zvířaty, který se týká i mnoha Čechů,“ říká ředitel Zoo Ostrava Petr Čolas.

Kromě zoologických zahrad se ke kampani připojily i další ochranářské organizace jako Česká společnost ornitologická a Vulture Conservation Foundation, zabývající se mj. otravami dravců a supů karbofuranem, Global Tiger Forum, která má za cíl ochranu tygrů, a dále WildAid a TRAFFIC bojující proti globálnímu obchodu s divokými živočichy a rostlinami a produkty z nich vyrobenými.

Kampaň získala uznání také na mezinárodním poli – opakovaně o ní informovala Světová asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA) a obě série fotografií Lucie Čižmářové i jejich příběh uspěly ve fotografické soutěži International Photography Awards. „Ohlasy v České republice i v zahraničním ochranářském světě nás velmi těší. Jedná se o další cestu šíření osvěty o nepříliš známém nelegálním obchodu s divokými zvířaty, který je po obchodu s drogami, zbraněmi a lidmi považován za nejlukrativnější odvětví nelegálního byznysu na světě,“ vysvětluje ředitel záchranného programu Kukang František Příbrský.

(ab)