DRUHÁ ETAPA NOVÉHO BYDLENÍ PRO KLIENTY ČTYŘLÍSTKU

Město Ostrava zahajuje druhou etapu výstavby nových domů pro další klienty Čtyřlístku. Radní města rozhodli o výběru dodavatele dvou novostaveb – jedné ve Lhotce na Petřkovické ulici a druhé ve Slezské Ostravě na Trnkovecké. Za cenu 30,48 milionu korun obě postaví vítěz veřejné zakázky společnost SV UNIPS s.r.o. Výstavba je součástí projektu Transformace Domova Na Liščině II.

Jedná se o dvě novostavby ve tvaru písmene L, jednopodlažní, nepodsklepené, s valbovou střechou. V každém objektu budou umístěny dvě bytové jednotky pro 12 osob se zdravotním postižením. Součástí výstavby jsou zpevněné a parkovací plochy, zahradní altán a oplocení objektu.

Celkové náklady projektu včetně vybavení činí 47 milionů korun, přičemž projekt bude až z 85 % financován z rozpočtu IROP, z 5 % ze státního rozpočtu (celkem max. 42,5 milionu korun). Zbývajících 10 % z celkových nákladů (4,7 milionu korun)  bude dofinancováno z rozpočtu města.

„Domy z druhé etapy jsou určeny klientům, kteří mají těžší postižení, než ti, kteří získají nové bydlení v první etapě. Některé z nich budou vybaveny speciálním kolejnicovým systémem pro ulehčení polohování klienta. Naší snahou je vybudovat klientům Čtyřlístku takové podmínky, aby se co nejvíce přiblížily běžnému životu. Věřím, že k tomu přispěje nejen nové bydlení, ale také náplň života, která jim v nových podmínkách bude umožněna,“ řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Druhá etapa počítá s osmi domy pro celkem 99 klientů, kdy jeden z domů se třemi domácnostmi bude určen pro 18 osob.

První etapa projektu zahrnuje výstavbu pěti nových domů pro 60 klientů. Začala se stavět v první polovině září 2018. Realizátor má na stavbu 8 měsíců. V dalších čtyřech měsících budou stavby vybaveny novým nábytkem na míru a budou připravovány na příchod klientů. Nové bydlení dostanou obyvatelé domovů Barevný svět a Na Liščině v září 2019.

Pro 24 klientů Domova Barevný svět budou vybudovány dvě novostavby, a to v městských obvodech Nová Bělá a v Ostravě-Jih v části Výškovice.

V této etapě vyrostou také tři nové stavby pro dalších 36 klientů Domova na Liščině v městských obvodech Petřkovice a Slezská Ostrava (dva objekty v části Hrušov).

Každá stavba bude tvořena 2 domácnostmi pro celkem 12 klientů, v každé domácnosti jich bude žít šest.

Vítězem veřejné zakázky na realizaci první etapy jsou ostravské společnosti STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. a MORYS s.r.o. za 80 milionů korun.

Celková dotace z rozpočtu IROP činí 84,7 milionu korun. Projekt bude dofinancován z ostravského rozpočtu částkou 16,9 milionů korun. Rozdíl mezi celkovou hodnotou projektu 101,6 milionu korun a cenou stavebních prací, což je zhruba 21,6 milionů korun, bude investován do vnitřního vybavení domů –výroba a instalace nábytku, nákup spotřebičů, vybavení sociálního zázemí. Část finančních prostředků bude investována do přeložek elektřiny, terénních úprav apod.

Na konci obou etap bude přestěhováno do nových a zrekonstruovaných 13 domů celkem 159 klientů Čtyřlístku. V současné době žije v Domovech Barevný svět 82 klientů, v Domově na Liščině 54 klientů a v Domově Jandova 23 klientů.

Celkové náklady na obě etapy jsou odhadovány na 270 milionů korun, z toho spolufinancování z fondů EU bude činit více než 230 milionů korun.

Organizace Čtyřlístek nabízí pobytovou, ambulantní a terénní službu třem stovkám klientů se zdravotním postižením. Čtyřlístek poskytuje pobytové služby ve čtyřech domovech pro osoby se zdravotním postižením (Domov Barevný svět, Domov Třebovice, Domov na Liščině, Domov Jandova), v jednom domově se zvláštním režimem (Domov Hladnovská), čtyřech chráněných bydleních (Třebovice, Martinov, Thomayerova, Bronzová) a terénní službu – podporu samostatného bydlení v bytech klientů.

(ab)