Dnes se uzavře kus ulice Na Baranovci v Ostravě

Foto: OVAK

Společnost Ostravské komunikace, která se stará o silnice II. a III. třídy a místní komunikace na území Ostravy, zahájí v pondělí 4. dubna opravu vozovky v ulici Na Baranovci. Souvislá údržba silnice a rekonstrukce plynovodu uzavřou slezskoostravskou ulici v úseku od křižovatky s Těšínskou až po ulici Na Františkově.

„V  dubnu a květnu se tu bude provádět výměna plynovodu, která je koordinována s našimi opravami.  Budeme opravovat takzvané neúnosné vrstvy, obruby, kostky a přídlažbu. Dále chystáme sanace a následně pak pokládku živic,“ upřesnil výrobní náměstek Ostravských komunikací Petr Uhlíř. Stavba bude navíc termínově spojena také s opravou veřejného osvětlení a výstavbou chodníku.

Termín uzavírky je stanoven od dubna až do 29. července. Po celou dobu bude ulice v uvedeném úseku úplně uzavřená pro veškerý silniční provoz. Výjimku budou mít jen vozidla stavby, složek IZS a po dohodě se zhotoviteli stavby i obsluha a zásobování přilehlých objektů.

Ostravské komunikace letos plánují opravy za více než 60 milionů korun. Největší náklady, přes 30 milionů korun, si vyžádá lávka ve Slezské Ostravě, která vede z ulice Nejedlého přes Českobratrskou u stadionu Bazaly. Druhou největší akcí bude oprava komunikace Na Rovince v průmyslové zóně Hrabová. Ta je v hodnotě zhruba 20 milionů korun. Rekonstrukce ulice Na Baranovci si vyžádá 14 milionů korun. Důvodem zásahů v této lokalitě je fakt, že se vozovka páteřní komunikace k husté zástavbě dostala do havarijního stavu.

(nm)