DĚTI VYJEDOU ZA ČERSTVÝM VZDUCHEM V NÁHRADNÍM TERMÍNU

Děti z Ostravy jezdí díky fondu na pobyty za čistým vzduchem do Beskyd, na Vsetínsko a do Jeseníků. Ilustrační foto: Pixabay

Děti z ostravských základních a mateřských škol, které nestihly na jaře kvůli nařízeným epidemiologickým opatřením v souvislosti se šířením koronaviru absolvovat ozdravný pobyt hrazený ze speciálního fondu města Ostravy, by mohly jet na podzim.

Návrh Rady města Ostravy na prodloužení termínu pro realizaci pobytů budou schvalovat zastupitelé na svém květnovém zasedání.

„Z programu na školní rok 2019/2020 měl jet na ozdravné pobyty rekordní počet 4 342 školáků. Přestože ještě nemáme informace ze všech škol, už nyní víme, že mnohé z nich pobyt před zavedením epidemiologických opatření nestihly. Proto jsem navrhla radě, abychom jejich realizaci posunuli na termín od prvního října do dvacátého prosince. Děti tak nepřijdou o plánové pobyty, které by za normálních okolností byly ukončeny koncem dubna. Už teď máme potvrzeno, že by školy prodloužení využily minimálně pro tisícovku žáků a předpokládáme, že se přidají ještě další,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Ozdravné pobyty hrazené z Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším nebylo možné realizovat v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a vládou nařízenými opatřeními už od poloviny března. Z 35 škol, které měly schválenou finanční podporu z fondu na jarní pobyty, stihli celý pobyt realizovat pravděpodobně pouze žáci ze dvou škol. Zájem o prodloužený termín zatím deklarovalo 16 škol, které si již předjednaly říjnové termíny pobytu na horách. Tři školy si v náhradním termínu chtějí dokončit pobyt, který musely ukončit předčasně. Z fondu se budou hradit případné stornopoplatky za zrušené pobyty. Školy, které se rozhodnou nevyužít prodloužený termín, budou dotaci vracet.

Dotace a příspěvky na ozdravné pobyty město Ostrava poskytuje mateřským a základním školám každoročně už roku 2010, kdy byl zřízen Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Město do něj původně vkládalo každý rok 5 milionů korun, aktuální příspěvek je 22 milionů korun ročně. Přispívají do něj také průmyslové podniky. Celkem už bylo do fondu za dobu jeho existence vloženo městem a znečišťovateli 126 651 000 korun. Za dobu existence fondu vycestovalo do hor s příspěvkem z fondu města více než 21 tisíc dětí. Poprvé ve školním roce 2010/2011 odjelo do hor za čistým vzduchem 1543 dětí, ve školním roce 2018/2019 jich už bylo 3600.

Vloni bylo ve fondu k rozdělení 23,6 milionu korun. Pro sezónu od listopadu 2020 do konce dubna 2021 je jistý příspěvek města ve výši 22 milionů korun, dary od znečišťovatelů přicházejí v průběhu roku.

(nm) Zdroj: Město Ostrava