Dalších patnáct milionů korun na podporu kulturních projektů

Divadlo loutek Ostrava. Foto:Lukáš Kaboň

Patnáct milionů korun uvolní město Ostrava ze svého rozpočtu v roce 2020 na podporu krátkodobých kulturních projektů. Zájemci musí o dotaci požádat na přelomu října a listopadu, o poskytnutí finančních prostředků bude rozhodovat zastupitelstvo v dubnu příštího roku.  

„Cílem dotačního programu je podpořit projekty, které pomáhají zachovávat kulturní dědictví a rozvíjet veřejné kulturní služby na území města, a především je zpřístupnit a přiblížit obyvatelům a návštěvníkům Ostravy. Zároveň program přispívá k udržení a rozvoji široké škály kulturních aktivit ve městě. Těšit nás může, že většina programů a akcí, které jsme v minulosti takto pomohli financovat, se těší velké přízni Ostravanů a má vysokou návštěvnost,“ uvedl náměstek primátora pro kulturu Zbyněk Pražák.   

Zájemci o dotaci mohou předkládat své jednoleté projekty pro rok 2020 v termínu od 21. října do 8. listopadu. Žadatelé mohou získat maximálně 70 procent nákladů, v případě audiovizuálních děl 50 procent. Program je otevřený všem subjektům působícím v nejrůznějších oblastech kultury na území města napříč žánry, obory i formami. Kvalitu předložených žádostí bude posuzovat komise, která předloží zastupitelům návrh projektů doporučených k financování.

Od roku 2016 město takto každoročně podpoří na 80 projektů. Jsou mezi nimi například Majáles ostravské Stavovské unie studentů, Mezinárodní hudební festival Musica Pura, ProtimluvFest, Mezinárodní festival outdoorových filmů, programové cykly Svatováclavského hudebního festivalu, výstavy ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, kulturní aktivity spolku Fiducia, výstavní program výtvarné galerie Magna, výstavní a programová činnost spolku Mlejn, projekty Jeden svět nebo Ostrava zpívá gospel, ostravský literární festival Inverze, mezinárodní interpretační kurzy v Ostravě v oboru hra na klarinet a saxofon, programová náplň spolku PANT, mezinárodní sochařský festival Sculpture Line a mnoho dalších.

(ab)