Čitván v Zoo Ostrava: 11 mláďat hulmanů v 11 měsících

U hulmanů posvátných v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava se v průběhu posledních 11 měsíců narodilo 11 mláďat. Celkem skupina čítá 23 členů, a je tak největší chovnou skupinou těchto primátů na světě (mimo Indii). Hulmani jsou k vidění v expozici Čitván, kde obývají velký přírodní výběh společně s medvědy ušatými.     

Moderní chovatelsko-expoziční komplex Čitván byl v Zoo Ostrava otevřen v roce 2010. Hulmani posvátní obývají asi hektarový přírodní výběh se vzrostlými stromy, který sdílejí společně s medvědy ušatými. Tento prostor podněcuje u zvířat přirozené chování a zajišťuje tak jejich větší pohodu. Vzrostlé stromy slouží obratným opicím nejen ke šplhání, ale coby listožravcům i jako přirozený zdroj potravy. Do početné skupiny sociálně žijících primátů se chovatelé snaží zasahovat jen minimálně, aby mezi zvířaty nenarušovali přirozené vazby a chování. A právě to je důležitý předpoklad pro úspěšné fungování skupiny i odchovy mláďat.

O všechna narozená mláďata příkladně pečují jejich matky. A to i přesto, že některé ze samic jsou prvorodičky, které nemusejí svou mateřskou roli napoprvé zvládnou. Samice primátů nemají péči o mláďata vrozenou, ale učí se jí pozorováním starších samic ve skupině a také zapojováním do odchovu mladších sourozenců i dalších mláďat. K získání cenných zkušeností měly mladé hulmaní samičky mnoho příležitostí a nyní je zúročují při odchovu svých prvních potomků. Přirozené odchovy mláďat jsou pro mezinárodní záchovné programy ohrožených druhů stěžejní.

Nejstarší mládě přišlo na svět 11. prosince 2018, nejmladší se narodilo 10. října 2019. Je mezi nimi šest samečků a čtyři samičky. Pohlaví naposledy narozeného mláděte chovatelé zatím neznají. Aktuálně je skupina hulmanů v ostravské zoo největší chovnou skupinou tohoto druhu nejen v rámci zoologických zahrad sdružených v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA), ale i na světě (mimo Indii).

Soužití hulmanů s poměrně velkými šelmami ve společném výběhu funguje už téměř deset let. Vzhledem k rozlehlosti celého areálu, který mají zvířata k dispozici, i vzhledem k rozdílnému způsobu života obou druhů je jejich soužití harmonické. Pokud by se hulmani cítili ohroženi, mohou najít bezpečí na stromech, příp. ve vnitřních ubikacích, kam se medvědi nedostanou. Navíc přestože medvědi ušatí patří mezi šelmy, živí se převážně rostlinnou potravou. Nejraději se pasou na maliní a ostružiní, které ve výběhu hojně roste, v podzimním období zase tráví většinu času pod místními duby a vydatně se krmí spadanými žaludy. Pochutnají si i na ovoci a také dýních.

Zoo Ostrava chová hulmany posvátné od roku 1980 a od té doby se zde podařilo odchovat 56 mláďat, z toho 28 v Čitvánu (včetně těch nejmladších).

(ab)