Cenu města Ostravy obdržel in memoriam Petr Čolas, dlouholetý ředitel ostravské zoo

Cena města Ostravy in memoriam byla udělena řediteli Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava Petru Čolasovi. Rozhodli o tom zastupitelé na svém zasedání ve středu 16. září. Cena je ohodnocením mimořádného přínosu Petra Čolase pro město Ostravu v oblasti životního prostředí. Z rukou ostravského primátora Tomáše Macury převzali ocenění v průběhu jednání zastupitelstva synové Filip a David. 

„Odešel vynikající odborník a hlavně skvělý člověk, který má hlavní zásluhu na tom, že se ostravská zoo stala jedním z nejnavštěvovanějších turistických cílů v České republice. Udělení Ceny města Ostravy bude jen malou připomínkou toho, jak nesmazatelně se Petr Čolas svou prací zapsal do historie města,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Petr Čolas se zabýval ochranou přírody, studiem primátů a dalších zvířat po celý svůj aktivní život. Rodák z Ostravy začínal po absolvování Vysoké školy zemědělské v Brně jako zootechnik na státních statcích. Do Zoologické zahrady Ostrava nastoupil v roce 1990, o čtrnáct let později se stal jejím ředitelem. Patřil k nejuznávanějším světovým odborníkům na záchranný chov zvířat v lidské péči. Ostravskou zoo zapojil do celosvětových programů záchranného chovu. Byl propagátorem jednotné chovatelské a ochranářské strategie moderních zoologických zahrad, jejichž filozofií je ochrana druhů nejen ex situ, ale zejména in situ, tedy v místě přirozeného výskytu druhů.

Pod jeho vedením prošla ostravská zoo výraznou modernizací. Prosazoval zlepšování prostředí chovaných zvířat, modernizaci a výstavbu pavilonů tak, aby expozice byly co nejpřírodnější a největší. Za jeho éry se rekonstruoval například pavilon hrochů, vybudoval se pavilon evoluce, pavilon pro slony, hlavní vstup do areálu, safari asijských kopytníků nebo Návštěvnické centrum, které je střediskem ekologické výchovy v zoo. Za jeho působení ve funkci ředitele se ostravská zoo stala jednou z největších atrakcí regionu, zařadila se jednoznačně k nejnavštěvovanějším turistickým cílům České republiky, stala se místem odpočinku i poučení pro lidi z regionu, vítaným cílem pravidelných procházek pro mnoho Ostravanů, zejména pro rodiny s dětmi. Petr Čolas zemřel náhle 25. srpna ve věku 55 let.

„Petr Čolas dokázal zvednout renomé ostravské zoo, která se pod jeho vedením stala respektovanou institucí mezinárodního významu na poli biodiverzity a ochrany přírody. Chtěl, aby pomáhala všude tam, kde může, a inspirovala návštěvníky k tomu, aby každý začal s ochranou přírody sám u sebe. Patřil mezi nejuznávanější světové odborníky a jen díky němu byla ostravská zoo zapojena do celosvětových programů záchranného chovu. Jeho vnímání světa a zapálení pro to, co dělal, ovlivnilo hluboce i mě osobně. Bude chybět nejen našemu městu a ostravské zoo, ale jeho odchodem ztrácí zoologické zahrady jako celek,“ doplnila náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová. 

Cenu může udělit město Ostrava výrazným osobnostem za významná literární, umělecká a jiná díla se vztahem k Ostravě, za významné objevy, za mimořádný výkon při dosažení významných úspěchů se vztahem k městu, jako zvláštní projev uznání osobám, jejichž činnost představovala či představuje pro Ostravu výjimečný přínos, či jako zvláštní projev úcty českým nebo zahraničním představitelům v oblasti politiky, vědy, kultury a sportu. Udělena může být fyzickým i právnickým osobám. Její součástí je také peněžní dar ve výši 100 000 korun. Od roku 1996 ji převzalo už 35 osobností.  Jejich přehled je zveřejněn na webu města https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/vyznamne-osobnosti/ceny-mesta-ostravy.

(ab)