Botanické zajímavosti Zoo Ostrava: Mamut mezi stromy

S přicházející zimou a opadávajícím listím začínají v areálu Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava vynikat stálezelené rostliny. Jde o druhy jak listnaté, jako je například bobkovišeň neboli střemcha vavřínovitá, tak i o různé druhy jehličnatých keřů a stromů. Některé jsou už velmi staré – třeba porosty borovice vejmutovky nacházející se na území Velkého ostravského lesa již od konce 19. století. A některé, ačkoli jsou vysazeny jen několik let, už dosahují poměrně velkých rozměrů. To proto, že jde o velmi rychle rostoucí druhy.

K nim patří velmi hezky rostoucí exemplář u expozice Na statku. Jde o jednu z největších rostlin světa – sekvojovec obrovský (Sequoiadendron giganteum) nazývaný také mamutí strom. Patří do kdysi bohatě zastoupené skupiny jehličnanů, které zažily svůj rozkvět ve druhohorách, v období křídy. Sekvojovec jako botanický druh byl v Evropě neznámý až do roku 1841. Je po celý rok zelený a dorůstá až 80 metrů vysoko. Má kuželovitou korunu a poměrně husté větvení. Kmen je u báze ztlustlý, potom se však postupně zužuje. I když nepatří k nejstarším stromům, dožívá se věku 2000–3000 let, což je opravdu úctyhodné. Staré stromy mají zpravidla dutý a vyhnilý střed kmene, takže domorodí indiáni severní Ameriky, kde tento druh roste, v něm nalézali úkryt před zvěří i nepohodou.

Dřevo těchto stromů velmi dobře odolává hnilobě, a proto bylo velmi často využíváno na výrobu železničních pražců. Kůra stromu má sytě červenohnědou barvu a je tlustá kolem 30 centimetrů, což činí strom odolným vůči požárům. Stejně jako někteří jeho příbuzní produkuje i tento strom třísloviny jako chemickou ochranu před dřevokazným hmyzem.

V současnosti je největším jedincem strom zvaný „Generál Sherman“, který roste v kalifornské rezervaci Sequoia National Park. Je 83,8 metrů vysoký a celkový objem dosahuje neuvěřitelných 1 487 m³. Hmotnost „Generála Shermana“ je odhadována na 2 145 tun. Jde tedy o nejmohutnější známý jednotlivý organismus současné přírody.

(ab)