Biodiverzita v Zoo Ostrava: Puštíci obecní vyvedli mláďata

V přírodním areálu Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava pravidelně hnízdí dva páry volně žijících puštíků obecných. Rozdílné oproti předchozím rokům bylo v tomto roce načasování hnízdění. Zatímco jeden pár vyvedl mláďata v první dekádě května, u druhého páru bylo mládě vyvedeno už před měsícem. Těžko říct, z jakého důvodu začaly sovy hnízdit v tak rozdílných termínech, přestože jejich loviště mají stejné podmínky. Hlavní kořistí puštíků jsou hlodavci, kterých je letos docela málo, a tak převažující složku v jejich potravě tvoří pěnkavovití a drozdovití ptáci. 

Většina sov hnízdní v dutinách stromů. Doupných stromů ale v krajině výrazně ubylo. Jako náhrada mohou posloužit speciální budky pro sovy, tzv. sovníky. Jsou to budky větších rozměrů a ostravské zoo jich je také několik vyvěšených. Hnízdí v nich právě puštíci obecní. Pár, který zahnízdil jako první, vyvedl jedno mládě, druhý pár odchoval tři mláďata.

Video zachycuje hnízdění volně žijících puštíků obecných v areálu Zoo Ostrava.

Foto: autor Enrico Gombala.

(ab)