BĚŽECKÝ OKRUH U HVĚZDÁRNY

V lokalitě Porubský les bude letos vybudován běžecký okruh nepravidelného tvaru o délce 900 metrů.  Jeho realizace začne na jaře a hotovo bude do konce roku 2019. Na povrch budou použity piliny a písek, stezka bude doplněna mobiliářem včetně cvičících prvků.

Okruh se bude s maximální ohleduplností vyhýbat vzrostlým dřevinám. Povrchovou vrstvu bude tvořit směs pilin a písku s podkladem pro odvodnění, zvýšené obruby budou z modřínového dřeva. Toto řešení eliminuje riziko poškození kořenového systému.

Modřínové dřevo je použito i pro výrobu mobiliáře a drobných prvků sloužících ke cvičení a protažení. Návštěvníci lokality budou mít k dispozici ručkovadlo, 5 hrazd, 4 fitness lavice, 5 kusů různých druhů překážek, 5 laviček a na rovném povrchu bude vyznačena trasa pro tzv. člunkový běh – v desetimetrových úsecích budou osazeny kolíky pro změnu směru. Běžci tak budou moci testovat explozivní běžeckou rychlost a svou hbitost.

Podobu a funkčnost běžeckého okruhu jsme od začátku konzultovali s ostravskou tělovýchovnou jednotou Liga stovkařů, protože jejich členové lokalitu znají, běhají tam, cvičí. Věřím, že běžecký okruh a cvičební prvky budou využívány nejen jimi, ale záměr je nalákat i amatérské sportovce a děti ze škol z nejbližšího okolí,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Trasa i mobiliář budou doplněny panely, na kterých budou informace o použití jednotlivých cvičebních prvků a tzv. patníky, které budou umístěny podél okruhu a budou udávat hodnotu uběhnutých metrů.

I přesto, že nový běžecký okruh bude součástí lesa, byly nad rámec povinností posouzeny větší dřeviny v trase okruhu. Dohromady se jednalo o 480 stromů.

Káceno bude 74 stromů, přičemž u 45 z nich je to ze zdravotních důvodů – jedná se o stromy uschlé, s narušeným kmenem, s dutinou, apod. Ke kácení tohoto typu dřevin by došlo i bez ohledu na realizaci projektu v rámci běžné hospodářské činnosti.

Návrh běžeckého okruhu je vytvořen s ohledem na charakter lesního prostředí tak, aby působil přirozeně a zároveň naplňoval rekreační funkci území. Rozpočtové náklady projektu, který se bude realizovat na území dvou obvodů – Poruba a Krásné Pole – jsou 8,75 milionu korun s DPH.

(ab)