Bez starostí – redakční rádce. Jak chytře regulovat teplotu v bytě

Zhruba od poloviny října běží topná sezona, a ačkoli nabírá na obrátkách, mnozí z nás stále nemají jasno v tom, jak vlastně topit tak, aby bylo doma pořád příjemně a přitom nerostly náklady domácnosti na vytápění. Navíc máme mnohdy pocit, že si radiátor svévolně hřeje jen tak, jak sám chce. Jak to tedy funguje a co dělat?

Termostatické regulační ventily, kterými jsou osazeny bytové radiátory, mají za úkol udržovat v bytě stále stejnou, nastavenou teplotu vzduchu. Pokud například někomu vyhovuje teplota v bytě, která odpovídá nastavení radiátorového ventilu na číslo 4, měl by si tuto hodnotu nastavit a již ji nemusí měnit. Při centrálních dodávkách tepla udělá zbytek práce sama soustava zásobování teplem.

Změny venkovní teploty a tím i ztráty tepla, které uniká z bytu, jsou korigovány tím, že se mění teplota vody, která vám přitéká do radiátoru. Čím je venku větší zima, tím je voda přitékající do radiátoru teplejší. „Tato změna teploty vody se provádí v domovní předávací stanici a je nastavena dodavatelem tepla, u nás v Orlové tedy naší městskou společností SMO, podle požadavku majitele domu. Majitel domu nebo zákonný zástupce majitelů bytů, družstvo, společenství vlastníků jednotek a jiných zadá požadovanou křivku řízení teploty vody nám jako dodavateli tepla podle tepelně-izolačních vlastností domu. V domech dobře zaizolovaných stačí nižší teplota vody, domy bez izolace potřebují pro dosažení tepelné pohody v bytě vyšší teplotu vody,“ říká provozně-technický manažer SMO Petr Lukaštík s tím, že SMO se pak tímto zadáním řídí.

Pokud tedy nechcete záměrně snižovat teplotu např. v noci nebo když odcházíte do práce a v bytě nikdo není, nemusíte nastavení ventilu na radiátoru měnit. V některých domech však teplota v bytech klesá a byt nelze vytopit ani při úplně otevřených ventilech na radiátorech. Znamená to, že nastavení regulace teploty v předávací stanici neodpovídá vlastnostem domu a po dodavateli tepla bylo vlastníkem nebo zástupcem vlastníků domu požadováno nastavení teploty chybně.

V tom případě doporučujeme obyvatelům bytů se obrátit na vlastníky domu nebo zástupce družstva či společenství vlastníků s požadavkem na změnu nastavení regulace vytápění.

(nm)