V MARIÁNSKOHORSKÝCH ŠKOLÁCH A ŠKOLKÁCH SE O PRÁZDNINÁCH PRACUJE

Zatímco děti si užívají prázdnin, školská zařízení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky využívají letních prázdnin k nejrůznějším rekonstrukcím a vylepšením. Opravují se střechy, maluje se, probíhají úpravy herních prvků a realizuje se řada dalších novinek, na které se mohou děti na podzim těšit.

Stavební ruch už utichl na Základní škole Gen. Janka, kde byla dokončena rekonstrukce střechy Nejrozsáhlejší práce probíhají na zahradě v Mateřské škole Zelená, která prochází kompletní regenerací. Vedení mariánskohorské radnice v předchozích letech zajistilo rekonstrukce všech zahrad mateřských škol v obvodě a letos se dočkala i poslední z nich.

„Herní prvky byly vlivem času opotřebované, také několik pískovišť a celková koncepce zahrady přestaly vyhovovat potřebám školky. Nové zpracování zahrady dětem nabídne díky ucelené kombinaci herních prvků a terénních úprav dostatečný prostor ke hrám, pohybovým aktivitám, ale také k odpočinku. Prostě to bude nová, pěkná a hlavně funkční zahrada, na kterou děti budou chodit rády,“ řekl starosta obvodu Patrik Hujdus. Investice ve výši téměř 6 milionů korun tak přinese dětem například dvě nová půlkruhová hřiště, lanovou pyramidu s velkou herní sestavou, stezku dovednosti, sportoviště s basketbalovými koši, ale také dvě terénní skluzavky i umělý kopec pro zimní radovánky.

„Také v dalších školkách procházejí herní prvky náležitou údržbou, brousí se, natírají a vyměňuje se písek v pískovištích. V Mateřské škole Gen. Janka budou pískoviště doplněna o polohovací zastínění a v Mateřské škole U Dvoru byla dokončena oprava střechy a rekonstrukce rozvodů vody,“ dodává 1. místostarostka Jana Pagáčová.

a do září se děti ještě dočkají opravy a zkrášlení nefunkčního pítka před vstupem do budovy. Detašované pracoviště školy na ulici Klicperově

již také hlásí: hotovo. Dvě nové třídy a družina mají novou podlahu a výmalbu. Budova nyní čeká na celkovou rekonstrukci spojenou se zateplením objektu, výměnou oken a vybudováním odborných učeben, kterou vedení mariánskohorské radnice plánuje zahájit v příštím roce.

Překvapením a novinkou pro děti z mariánskohorských školiček, které ocení hlavně v průběhu zimy, budou tři nové rehabilitační infrasauny, doplněné o podsvícenou stěnu se solnou terapií a reproduktory pro relaxační hudbu. „Náš obvod mnoho let trápí ekologická zátěž z lagun, ale samozřejmě i jiné problémy související se stavem ovzduší ve městě. Dlouhodobě se proto snažíme děti chránit a předcházet jejich zdravotním komplikacím. Po ozdravných pobytech na horách a adaptačních pobytech prvňáčků u moře v Chorvatsku, které naše radnice organizuje, jsou rehabilitační sauny ve školkách další možností jak podpořit imunitu dětí z našeho obvodu,“ uzavírá starosta Hujdus.

(ab) Zdroj: Město Ostrava