Ve čtvrtek 30. listopadu byla ukončena rekonstrukce tramvajových mostů v Plzeňské ulici na území městského obvodu Ostrava-Jih. Uzavřený úsek bude průjezdný od čtvrteční 20. hodiny. Náklady ve výši 89,3 milionů korun (včetně DPH) byly hrazeny z městského rozpočtu.

Účelem stavby bylo stržení dvou tramvajových mostů vedoucích přes Rudnou ulici a přes železniční a tramvajovou trať směrem k Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, které byly v havarijním stavu, a následná výstavba nových. Její součástí byly přeložky a úpravy inženýrských sítí pod mostem v Rudné ulici. Celková délka upravovaného úseku obou mostů činí 218 metrů. Práce trvaly osm měsíců. Vícepráce jsou odhadovány v předpokládané výši 3,4 milionů korun.

„Chtěl bych poděkovat Dopravnímu podniku za maximální vstřícnost a okamžité řešení vzniklých problémů jak při výlukách tramvají, tak při zprovozňování nových tramvajových kolejí po celou dobu výstavby. Poděkování patří také cestujícím a těm, kteří v lokalitě bydlí, a to nejen za jejich trpělivost. Jsme si vědomi, že v předchozích měsících opravy zkomplikovaly život oběma těmto skupinám,“ řekl ke končící rekonstrukci náměstek primátora Břetislav Riger.

Rekonstrukce tramvajových mostů v Plzeňské ulici byla zahájená 1. dubna 2017 a na základě smlouvy o dílo s městem Ostravou ji realizovala společnost Metrostav a. s.

Stavba si vyžádala dopravní omezení jak v Rudné ulici pod rekonstruovaným mostem, tak v ulici Plzeňské souběžně s tratí opravovaných tramvajových mostů. Nutné bylo také dopravní omezení na železniční trati Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a omezení tramvají jedoucích pod mostem v Plzeňské ulici. Demolice mostů byla o to náročnější, že hlavní demoliční práce probíhaly v noci za nočních výluk na trati SŽDC. Pouze noční práce byly podmínkou SŽDC.

Výluky tramvají byly ukončeny 4. listopadu a byl zahájen zkušební provoz. Další dopravní omezení v ulicích Rudné a Plzeňské budou ukončeny k 30. listopadu.

(nm) text a foto www.ostrava.cz